Po prostu zwykły ruch na lotnisku, nic nadzwyczajnego

 

15