Miejsce, w którym stykają się 2 rzeki - Brazylia

 

18